Rødder – Roots

Som jeg har skrevet andetsteds, fik jeg ideen til slægtsforskning allerede i 1970´erne, da vi så tv-serien ”Rødder” om drengen Kunta Kinte der i 1767 blev indfanget i Afrika og ført til USA som slave. Men tilbage i 1970´erne var man henvist til at tage fysisk rundt på alle arkiver for at forske i sagen. Og det tillod min tid mig ikke. Så er det da heldigvis blevet noget nemmere nu med pc og internet. Og min hjemmeside har da også delvist navn efter netop denne tv-serie. Det gør det efterfølgende endnu mere pudsigt.

Og meget senere er jeg blevet medlem af Wikitree, hvor noget af min slægt også er lagt op. Og Wikitree sender en mail en gang om ugen med en liste over mere eller mindre kendte personer som de mener, at man skulle være i slægt med på en eller anden måde. Ja, meget af det lyder meget usandsynligt, men når noget skrives ind her, skal det være med oplysninger om kilden, så der kan vel være noget om det. Jeg kan ikke tjekke op på det hele men må så tage andre medlemmers ord for det, og der er mange medlemmer der kontrollerer for disse informationer. Så kan man vælge at tro på det eller lade være. Og et sjovt tilfælde her. Hvis man ser på nedenstående skema, hvor der er bladret noget frem og tilbage på min fars side, ser der også ud til at være en relation til Kunta Kinte. Dog ikke ”blod-relateret”, men alligevel en forbindelse. Skemaet starter med Hønse-George (i tv-serien spillet af Ben Vereen), som var søn af Kizzy, der blev voldtaget af sin ejer. Og Kizzy skulle være datter af Kunta Kinte. Ingen er dog tilføjet som far til hende hos Wiki. Det kan vi kun antage, da seriens forfatter (George´s tip-oldebarn, Alex Haley´s) brugte 12 år af sit liv på at finde sin familie.

As I have written elsewhere, I got the idea for genealogy already in the 1970s, when we saw the tv-series “Roots”, about the boy Kunta Kinte, who in 1767 was captured in Africa and taken to the United States as a slave. But back in the 1970s we had to visit all the archives purely physically to research it and my time did not allow me that. Fortunalety, it has become much easier now with a pc and the internet. And my homepage is also partly named after this tv-serie. Therefor the next thing here are a little weird.

And much later I have become a member of Wikitree, where some of my family tree now is listed. And Wikitree sends an amail once a week with a list of more or less known personalities that they think you are related to. Although much of it sounds very unlikely, but when somethinng is written here, it must be with source information, so maybe there i something about it. I can not always check up on whether it is right, but have to take the other members´ word for it. And there is a lot of members who´s checking for theese informations. We can choose to belive it or not. And a funny thing here. Going back and foreward on my fathers site, there seems to be a connection also to Kunta Kinte. Not blood-related, but anyway a connection. The picture obove here starts with  Chicken-George (in the tv-serie played by Ben Vereen), who was the son of Kizzy, who was raped by her owner. And Kizzy should be the daugther of Kunta Kinte. Unfortunally noone is added as Kizzy´s  father on Wikitree. We only have the writer of the serie´s (Chicken-George´s great-great-grandson, Alex Haley´s) word for that, and he spend 12 years of his life to find his family.

One of the scenes from Roots:

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *