De syv F´er

I år er det 175 siden at grundloven  blev indført. Det skulle være en lov som absolut ingen må overtræde. Ja, men ligesom så meget andet, er det en sandhed med modifikationer. Når man bare rangerer højt nok, kan man gøre som man vil. Ingen nævnt, ingen glemt.

Og det var en lov som også skulle give alle danskere medindflydelse også i det politiske liv. Nåh ja, lige bortset fra de syv F´er: fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede. Senere er nogle af F´erne blevet fjernet, men jeg føler mig som bombet 175 år tilbage i tiden, til netop dengang dette såkaldte demokrati blev indført. Jeg har arbejdet hårdt og længe i hele mit arbejdsliv. Det blev til 60-70 timer ugentlig i det meste af min karriere. Men nu er det slut, og som nu tidligere arbejder og dermed også tidligere skatteborger, er jeg sunket helt ned i støvet. Jeg ved at jeg altid har befundet mig på samfundets bund. Som på det nederste trin på den sociale rangstige. Efter jeg måtte forlade arbejdsmarkedet røg jeg helt ned at denne stige og kommer aldrig op på den igen. Jeg har ellers altid troet på velfærdsstaten og f.eks. også på at når man nåede en vis alder, kan man leve af folkepension resten af livet. Og at der var nærmest faste regler for hvor meget man skulle få. Løgn og Latin fra ende til anden. Efter en klage der røg fra det ene ministerium til det andet, da alle vasker hænder, var det pludselig den lokale kommune der skulle klages til og de sendte mig det svar at det var helt og holdent op til Udbetaling Danmark at afgøre om jeg skulle have pension eller ej og i givet fald hvor meget. Og kommunen fortsatte med “U.D. har altid ret – også når de regner forkert. Og hvis de vil have pengene retur, kan du lige så godt give efter, for der er ikke noget at gøre. Lav evt. en afdragsordning med dem. Den har de nu selv lavet uden mig, da det ikke hjalp at true mig med pantefoged eller noget andet.

Men som et gammelt ordsprog siger; “Man skal lære så længe man lever”. Og når jeg tænker på det, må jeg desværre erkende at jeg har taget meget fejl. Hvor har man dog været naiv. Jeg  titulerer nu mig selv som eks-pensionist, da jeg kun er på delpension, som nærmest kun er et lån, der skal betales tilbage, hvilket er svært, når man kun har pensionen. Men de trækker og trækker og tilbage er der snart kun et minimum at leve for. I skrivende stund er måneden ikke engang halvvejs og der er ikke mange håndører tilbage til resten af måneden. Jeg tænker at de sidste måske 10 dage af måneden er der ingen penge tilbage til mad o.l.

Men det stemmer jo meget godt overens med at en fyr i statsministeriet engang i marts 2020 erkendte overfor mig at jeg kun var en simpel, ubetydelig kulie fra den allerlaveste arbejderklasse som ingen regner for noget – og tilmed fra det yderste Udkantsdanmark. Og nu skulle jeg heller ikke begynde at overrende sundhedspersonalet, de havde nok at se til og heller ikke for at få en corona-test, for disse test var for få og for dyre at lade gå til spilde på en som mig. Jeg har nu aldrig overrendt lægerne, men kunne måske nok snyde mig til en test alligevel, men nok ikke uden at føle mig som en nasserøv og det er jeg ikke opdraget til. Så jeg har aldrig prøvet at få den vatpind ned i halsen. Og hvorfor skulle jeg dog købe en dårligere test for mine egne små skillinger, når alle andre kan få en bedre test helt gratis. Jeg har sågar hørt om en mand der fik 24 tests – på bare en uge. Noget simpelt svineri at ofre så mange tusinde kroner på at teste een mand, når der ikke er råd til at teste os alle.

Nu står jeg så tilbage i en situation hvor der ikke er nok at leve for og har også et forbud  mod at søge læge, hvis jeg skulle få behov for det. Men jeg tør heller ikke søge læge uanset hvad. For hvis jeg får nogen service fra det offentlige, kommer der bare en regning fra Udbetaling Danmark, og når jeg naturligvis ikke kan betale den, trækkes der bare i pensionen. Og jeg tåler vist ikke at der trækkes meget mere der. Jeg har absolut  ingen  rettigheder og kan ikke stille nogen krav om noget.  Der er ikke penge nok allerede nu og selvom man har betalt for meget i ejendomsskat for årene 2011 til 2020 er der ikke udsigt at få noget tilbage her heller. Et brev fra vurderingsstyrelsen tolker jeg som at dem kan jeg bare fange fisk for. Men desværre ikke et ord om hvorfor. Men det må jo så være det at jeg kommer ind under kategorien de syv f´er. men hvorfor dog  skrive et 6 sider langt brev med en masse snørkleri, når man på ganske få linier kunne skrive: Vi har desværre trukket for meget skat fra dig, men dem må du fange fisk for. Og som en af de syv F´er, skulle det såmænd ikke undre mig om jeg skulle blive udeladt til næste valg. Men det tager jeg nu ikke så tungt, for som jeg ser det, er der pt.  ingen i tinget der fortjener min stemme.

Forskellen på rig og fattig har ALDRIG i moderne tid været større end den er lige nu og der er ikke noget der tyder på en forbedring. Prøv lige at tænke over hvorfor.

Verden bliver mindre og mindre

Ja, verden synes at blive mindre og mindre

Jeg havde en tante som jeg ikke kendte så meget til. Hun var gift med en af min fars brødre, så jeg mødte hende da jævnligt da jeg var barn. Men det eneste jeg vidste om hende var, at hun hed Ingeborg. Mere vidste jeg ikke. Ikke hvad mere hun evt. skulle hedde og heller ikke hvor hun kom fra. Og det måtte jeg slå mig til tåls med.

Så ville skæbnen at en gammel ven og tidligere kollega bad mig om at se lidt på hans familie. Når det nu “bare” var en ven og ikke familie, ville jeg helst ikke blande det sammen med min egen familie, men alligevel gerne bruge min udmærkede Legacy til at holde styr på det i. Så jeg oprettede en ny fil til hans familie alene. Men pludselig dukkede min tante op her som en halvkusine til min gamle ven. Så kunne jeg jo godt flette de to filer sammen til en, når der nu var et lille sammenfald her, selvom det måske var lidt langt ude. Det ville jo også give ham flere udprintningsmuligheder når det kom over på “mineroedder.dk”.

Da jeg så præsenterede mine opdagelser for ham, valgte han at jeg nu skulle tage hans stedfar og hans halvsøskende med også. Det bragte os endnu tættere på hinanden. For nu viser det sig at hans stedfar og jeg deler nogle af de samme aner. Og sjovt nok så har jeg for en kortere periode arbejdet for min kollegas halvbror, dog uden at vide at vi faktisk var en slags fætre.

Så jo, verden bliver mindre og mindre.

Udendørs aktivitet

Jeg må nok fortælle hvorfor jeg ikke har været på her i et stykke tid.

Det er ikke rigtig blevet til noget videre slægtsforskning. Bortset fra et par efterkommere til en søster til en tipoldefar, er det kun blevet til at hjælpe et par andre en smule.

Der har derimod været en hel del udendørs arbejde. Den sædvanlige græsslåning som ikke går for godt i øjeblikket. Jeg har pt. kun en lille maskine som jeg skal gå bagved og skubbe frem. Den skulle godt kunne trække selv, men hvis jeg ikke skubber, sker der ikke meget. Og så er der ca. 13000 skridt for at nå igennem hele plænen.

Og så har jeg beskåret og fældet træer og buske. Der var en hel del krat af brombær, hyldebær, syrener og andet der groede helt vildt og filtrede sig sammen. Det har jeg med møje og besvær få skåret væk, så der nu er blevet en masse luft omkring mig. Også et stort figentræ har måtte lade livet. Det vil sige; der er lige en enkelt stamme tilbage. Men den vil falde ud over en mark med sukkerroer, så den må vente lidt. Og det er blevet til hele 14 ture til genbrugspladsen men grene og småskidt, meget af det med masser af torne. Og nu ligger der en pæn bunke igen, som skal væk. Ud over det, er der så også blevet en vel nok ca. 3 læs brænde der skal køres over til min lillebror ved lejlighed. Modsat mig, kan han fyre med det. Og så har jeg også et stort birketræ som jeg er bange for skal vælte når der kommer en efterårsstorm, så den skal jeg nok også ha´  kikket på engang.

Bonden der har jorden der tidligere har hørt til min ejendom, har sagt at jeg da bare kunne ha´  skubbet al affaldet ud på marken bagved. Men der var stadig hvede på marken da jeg gik i gang. Den skulle høstes først og derefter skal der jo harves for at forhindre ilden i at brede sig før jeg skubbede det ud og satte ild til det. Og jeg har solgt min gamle Ferguson, så jeg har ikke rigtig noget at gøre godt med. Jeg har da nu også en del små stubbe som jeg godt kunne tænke mig at få væk. men det kræver nok også en del maskinkraft.

Men snart banker efteråret på, så må vi se om jeg igen kan finde nogle flere oplysninger om slægten.

Covid 19 – Nyt smitteboom ? New infection boom ?

Nu har man besluttet at stoppe næsten alle restriktioner angående covid-19.

Men jeg er bange for at det pludselig går for stærkt. Normalt arbejder regeringen ikke så hurtigt. De fleste ting indenfor det offentlige foregår i slowmotion og tager ufattelig lang tid. Længere tid end man ville havde til rådighed i et privat firma. Man må dog nok sige at beslutninger om restriktioner alligevel er gået forholdsvis hurtigt og er sat forholdsvis hurtigt i værk. Der plejer at gå en uge eller to. Men netop denne gang tiltræder de nye regler stort set med det samme. Og så endda på trods af at regeringens arbejdsår er slut og de skulle været gå på en lang sommerferie.

Der kan kun være én forklaring. Det hele må skyldes fodbold-EM og OL. Man vil sikkert bare sørge for at få nogle flere i Parken for at glo på fodbold. Eller på værtshusene for at følge med i TV, hvad man ellers lige så godt kunne gøre hjemme, i mere sikker afstand. Der er jo desværre nok ikke meget andet at se i den kommende tid. Så mit TV er nok mest slukket.

Men i min verden er det farligt og helt uforklarligt at lade EM og OL styre slagets gang. Og jeg er ret sikker på at vi vil få et nyt smitteboom. Man har altid travlt med at fortælle at Danmark er langt foran med smitteopsporing og vaccination. Men andre steder kan man læse at der faktisk kun er tre lande i Europa der er dårligere til det end Danmark.

Jeg fik i starten af pandemien en mail fra statsministeriet om at jeg endelig ikke skulle begynde at overrende sundhedspersonalet for evt. at blive testet. Dem har jeg nu aldrig overrendt, og faktisk har jeg kun fået én enkelt test. Det foregik ved at jeg ved en indlæggelse på sygehus spyttede i en bakke og det mente de, kunne bruges til en test. Så jeg slap for vatpinden i halsen. Og pga. mailen, lå jeg og vred mig af smerte i det meste af et par dage, før det blev for meget og jeg ringede til en læge og blev indlagt.

Nu har jeg da også selv fået et enkelt stik mod covid-19. Og måske lidt uventet. Der er nok ikke mange der ville bekymre sig om mit helbred, man er nok mere bange for at jeg skulle blive syg og nå at give smitten videre til andre som er mere betydningsfuld en jeg. Derfor spurgte jeg også – måske lidt spøgefuldt – på vaccinationsstedet, hvad sådan et stik kostede og om jeg kunne betale med mobilpay. Jeg kunne jo ikke være sikker på om det også var gratis for en kulie som mig.

 

Now it has been decided to stop almost all restrictions regarding to covid-19.

But I´m afraid it´s going too fast all of a sudden. Usually the goverment does not work so fast. Most things in the public sector is running slowmotions and take an unbelivevably long time. Longer than one had available in a private company. However, it must be said that decisions on restrictions have nevertheless been made relatively quickly and have been implemented relatively quickly. It usually takes a week or two. But this time, the new rules will take act almost immediately. And so even despite the fact that the goverment´s working year is over and they should have been going on a long summervacation.

There can be only one explanation. It must alle be due to the European Football Championship and the Olympics. They will probably just make sure to get some more people in the Park to stare at football. Or at the pubs to watch on TV what else you migth as well do at home, at a safer distance.

But in my world, it is dangerous and completely inexplicable to let the European Championships and the Olympics control the course of this battle. And I´m pretty sure we´ll get a new infection-boom. The politicians are always busy telling that Denmark is far ahead with infection detection and vaccination. But elsewhere you can read that there are actually only three countries in Europe that are worse for it than Denmark.

At the beginning of the pandemic, I received an email from the Prime Minister´s office stating that I should not start handing over the health personnel to be tested or something like that. The test-kit was to expensive to be used on someone like me. I have never overrun them before, and in fact I have only had a single test. It happened when I was hospitalized spitting in a tray and they said that they could use that for a test. So I got rid of the cotton swab in my throat. And because of the mail, I lay and writhed in pain for the most at a few days, before it became to much and I called a doctor and was hospitalized.

Now I have even got a single shot of vaccine against covid-19. And maybe a little unexpected. There are probably not many who would worry about my health, they are probably more afraid that I would get sick and pass on the infection to others who are more significant than me. Therefor, I also asked – perhaps a little jokingly – at the vaccination site what such a shot would cost me and if I could pay with mobilpay. I could not be sure if it was also free for a simply coolie like me.

[Min lille Blog] Bedøm venligst: “Én oldefar – to ane-numre”

En ny kommentar til dit indlæg “Én oldefar – to ane-numre” afventer din godkendelse

Én oldefar – to ane-numre

Forfatter: Sean Nicolson (IP-adresse: 45.154.56.241, 45.154.56.241)
E-mail: jeramyferri@gmail.com
URL: https://www.youtube.com/embed/bunvyr4JBnY
Kommentar:
This design is spectacular!
You most certainly
know how to keep a reader amused. Between your
wit and your videos, I was almost moved to start my
own blog (well, almost?HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!

Godkend den: https://hansenvilly.dk/wp-admin/comment.php?action=approve&c=15#wpbody-content
Smid i papirkurv: https://hansenvilly.dk/wp-admin/comment.php?action=trash&c=15#wpbody-content
Marker den som spam: https://hansenvilly.dk/wp-admin/comment.php?action=spam&c=15#wpbody-content
Der er i øjeblikket 1 kommentar, der venter på godkendelse. Besøg venligst bedømmelsessiden:
https://hansenvilly.dk/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content

Flere med to ane-numre

Verden bliver mindre og mindre. Og samtidig bliver familien større og større, men måske også mere kompakt.

Jeg skrev for noget siden om to af mine aner der havde to ane-numre. Nu viser det sig at der er et par stykker mere, som er mine aner i dobbelt forstand. Jeg vil her lige forklare hvordan det hænger sammen.

Min tiptip-oldefar Niels Pedersen, der senere også får tilnavnet “Hørmand” blev født i Horslunde den 4. januar 1804 og døbt i den lokale Horslunde kirke fire dage gammel den 8. januar. Han blev født som “uægte” barn af Sidsel Nielsdatter. Hans far kender jeg ikke noget til, andet end at der står i kirkebogen at en Peder Hansen er udlagt som barnefadder. Jeg har længe kendt til Sidsel, men ikke meget. Vidste ikke hvor hun kom fra, da der var et par stykker i området som kunne være i spil. Men nu viser det sig at hun kom fra Skørringe. Sidsel blev født i Skørringe i 1769 af Niels Baltzersen og Bodil Berthelsdatter. Og denne Bodil havde jeg i forvejen stående i min database, da hun er søster til min 3 x tipoldefar Rasmus Berthelsen. Og det betyder at deres forældre, Berthel Ipsen og Anna Jensdatter, som er mine aner nr. 204 og 205, nu må ha´ hvert et nummer mere. Når min 3 x tipoldefar Rasmus er bror til Sidsel mor, Bodil, må Bodil jo også ha´ en ane-nummer, som så bliver nr. 203. Og derfor får Berthel og Anna hvert et ekstra nummer, 406 og 407, for nu er de både 4 og 5 x tip-oldeforældre til mig. Sagt med andre ord: Rasmus Berthelsen er min 3 x tipoldefar og hans søster Bodil viser sig nu at være min 4 x tip-oldemor. Men som man siger: Det bliver da i familien.

Sidsel blev døbt i Skørringe kirke d. 30/7 1769 og ved Ft. 1787 var hun som 16-årig i tjeneste hos Rasmus Berhelsen i Vejleby. Det har jeg da også tidligere kunnet se, men hvad jeg ikke vidste er at Rasmus samtidig var hendes morbror. Ved Ft. 1801 bor hun hos søsteren Johanne og dennes familie i Øster Skørringe by. Men så må hun åbenbart tage til Horslunde og hvad der derefter sker med hende efter sønnens fødsel, er desværre uvist. Men ved sønnen Niels´s konfirmation i Skørringe kirke, står hun som afdød.

 

 

Covid-19 vaccine ?

Skal jeg vaccineres eller ej.
Jeg plejer altid at sige at jeg ikke tror på noget før jeg sidder på skamlen med ærmet smøget op. Jeg hører jo ikke ligefrem til de vigtigste her i samfundet. Det har jeg altid vidst og selv statsministeriet indrømmede det over for mig for mere et år siden. Derfor tænker jeg at jeg nok vil være en af de allersidste, hvis det da overhovedet vil ske.
Jeg er jo – som også de mener – bare en ganske almindelig og dum kulie fra den laveste arbejderklasse som ingen regner for noget og ikke rigtig er værd at gøre noget for. Jeg er pga. sygdom holdt op med at arbejde efter et hektisk liv med masser af timer i felten hver uge. Nu er jeg pensionist og yder således ikke engang rigtig skat mere. Der bliver selvfølgelig trukket skat af pensionen, men det er jo som at bare give lidt mindre end beregnet.
Og for et halvt år siden, måtte jeg have fjernet min galdeblære og brugte således det meste af en uge på et sygehus. Så min kvote er nok forlængst opbrugt i meget lang tid fremover. På sygehuset blev jeg naturligvis pr. automatik testet for covid-19. Det er også den eneste test jeg har fået. Jeg havde jo også – fra højeste sted – fået ordre på ikke at overrende sundhedsmyndighederne for den slags, hvad jeg egentlig heller aldrig har gjort. Før jeg blev ramt af diverse kroniske sygdomme, kendte de mig stort set ikke i lægehuset. Nu afleverer jeg en blodprøve tre gange om året. Men pga. denne lave rang i systemet, lå jeg da også i mere end et døgn og vred mig at smerte, inden jeg ringede til en læge. Der kunne jeg ikke mere holde det ud.
Men i dag kom der så alligevel en sms om at jeg kunne blive vaccineret. Og der stod at jeg skulle gå på e-post for at se nærmere. Men på e-post var der ikke noget om det. Og desuden har man også hørt om folk der bliver inviteret til en vaccine. Og hvis man endelig kommer igennem, er der stadig ingen garanti. Det er sket før at folk kommer ind og så får at vide at nu er der ikke flere vacciner for i dag. Tilbage til Start! Der er vel intet at sige til at man bliver skeptisk. Men måske man kan blive tilbudt en “dødssprøjte”.
Så, hvad jeg mener er: Selv om man måske nok ikke rangerer særlig højt, er der vel ingen grund at gnide salt i såret.
Vi ved vel alle at der florerer meget spam og falske sms´er. Men hvem finder dog på at indgyde den slags falske forhåbninger i os fattigrøve. Vi kan da ikke alle være akademikere med førsterang.

 

Én oldefar – to ane-numre

 

En af mine 5 x tip-oldefædre har hele to anenumre 488 og 492. Han hed Christen Christensen og skulle være født i ca. 1695 i Aggerup ved Engestofte. Kirkebogen går dog ikke helt så langt tilbage her, så jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Jeg har bare læst årstallet et sted. Og at han skulle være født i Aggerup ses i fæstebrevet, da han fæster Schougaard i Olstrup under Engestofte Gods. Jeg har også læst at han skulle være død engang i 1753. Men netop for dette tidspunkt, er der ingen indførsel af begravelser i Engestofte sogn. Nabosognet Våbensted har jeg også kikket i, men uden resultat. Christen fæstede gården i Olstrup pr 20/1 1719, altså som ganske ung. Jeg har heller ikke set hvem der overtager fæstet af gården da Christen dør. Måske slet ingen i familien. Sønnen Samuel overtager sin svigerfars fæstegård pr. 6/4 1771 og Simon havde allerede fæstet et husmandssted i Forneby fra 25/9 1751, også under Engestofte gods. Et par af de andre sønner bliver aldrig voksne og kan derfor ikke fæste noget. Måske en svigersøn. Muligt, men det har jeg ikke set. Et andet familiemedlem, en Dieckmann – som jeg dog ikke kender, har renskrevet fæstebrevet som gengives her:

Engestofte Gods, Fæsteprotokol 1719-1847, Side 16
Fæstebrev til Christen Christensen på gård i Olstrup, Engestofte sogn.
Dateret 20. oktober 1719.
Oelstrup
Christen Christensen
Efter Hans Kongl: Majts Allernaadigste Forordnings indhold datteret 23. January 1719, at de forhen udstede Fæstebrefve casseres som ej paa behørig Sort Papiir allerede findes underskrevet. Altsaa er det forrige Fæstebref af Dato 1ste October 1711 hermed casseret, og ….. maader høistbemelte Hans Majts Forordning efterlefvet. Kiendes Jeg Christian Lærche Herre til Nielstrup og Engestoftegaard Hans Kongl Majts …. Raad at have stedt og fæst, Saasom Jeg og hermed steder og fæster min Nærværende Christen Christensen fød i Aggerup for min Bundergaarde i Oelstrup udi Engestofte Sogn, dend sin Livstid nyde bruge og beholde, skoog hand annammer … gaardens
tiltræder dends besætning og giærder, hvilket hand svarer deraf i Rette tiide de nu eller herefter alle Kongl: Contributioner, saavelsom Landgilden efter Jordebogen, hvis Hart-Korn ere 5 Tdr 6 Skp, 3 Fdk og Landgilde Rug 1 Td, Byg 4 Tdr, Lam 1, gaas 1, gaase Hafre 1 Skp Høns 2 og Eg 20; Imidlertid holder hand Gaarden og dends Bygning forsvarlig ved lige, dyrker og giøder sin Jord i Rette Tide, og ej noget deraf bortlejer eller frahandler uden min Tilladelse, saavelsom ej hugger i Skoufven uden forregaaende Udviisning. Være mig saasom sin Hosbund hørig og lydig, hvorefter hand i alle maader haver sig at Rette og forholde efter Hans Kongl: Majts Louf og Forordninger.Engestoftegaard dend 20de October 1719.
Paa Herskabets Vegne
Som Fuldmægtig
N: Fulseng
Ligelydende Fæstebref er mig idag ofverleveret af min Høj Edle og Velbrne Hosbund, som jeg lover og hermed tilforpligter mig i alle maader at rette efterlefve, saafremt jeg icke vil derfor have mit fæste forbrudt.
Engestoftegaard ut Supra
Christen Christensen
Digital foto: LAK 20071012: 035 – 042

Christen var gift hele tre gange. Første gang med Anne Nielsdatter den 19/3 1717, anden gang med Ane Sophie Amalie Larsdatter den 3/6 1721 og senest med Anne Cathrine Andersdatter, hvem han ægtede den 27b november 1740. Alle vielser foregik i Engestofte kirke. Han fik hele 15 børn med disse hustruer. Måske endda flere. Men 15 er det antal jeg har fundet. Og sjovt nok er både den anden og den tredie kone mine aner.

Det lyder måske lidt forkert, men ikke desto mindre sandt. Og selvom det lyder lidt mærkeligt, er det da nok forekommet oftere end man måske lige regner med.

Der kom kun tre børn i det første ægteskab med Anne Nielsdatter. Men hele ni børn i det andet ægteskab med Ane Sophie, som er min ane nr. 489 idet deres søn Simon, er min ane nr. 244. I det tredie ægteskab med Anne Cathrine kom så tre børn mere. Og den yngste her er Samuel, som blev min ane nr. 246.

Simons søn Hans, gifter sig den 13 august 1802 med Johanne, som er datter af hans halv-farbror Samuel fra Christens tredie ægteskab. Dvs. Hans gifter sig med andre ord med sin halvkusine. Hans havde på det tidspunkt været enkemand i omkring tre år, da de gifter sig i 1802. Hans første kone Karen Larsdatter døde i forbindelse med barsel allerede i august 1799. Hun gav ham en søn Lars, der dog døde kun ca. 1½ år gammel.

Og Christens tredie kone bliver min ane nr. 493, fordi Johanne ret hurtigt bliver mor til Karen Hansdatter (måske opkaldt efter Hans´ s første kone) som er min ane nr. 61. Og på denne måde er hele to ud af Christens sønner aner til mig.

Jeg ved ikke om det har været nødvendigt at indhente kongebrev. Den liste over kongebreve som jeg har fundet frem, slutter desværre et par år inden brylluppet. Men mon dog ikke? Hvorfor skulle der ellers gå tre år inden dette bryllup? Og jeg har da i denne liste set eksempler på at en mand dengang ikke engang kunne ægte sin afdødes kones søster uden at indhente denne tilladelse.

Forvirret? Pyt. Man kan da sige at det bliver i familien.

Mine Rødder – nyt design

 

Mine Rødder – med nyt design

Så er min side på Mine Rødder blevet opdateret til nyeste version af TNG, og har samtidig fået et helt nyt design.
Det holdt hårdt og jeg løb selv sur i det, da intet ville fungere. Jeg plejer selv at kunne arbejde en del med html-filer og også noget med php-filer. Derimod er jeg ikke særlig god til en MySQL-database som ligesom styrer siden.
Men så fik jeg kontakt med en anden slægtforsker, Hanne B. Stegemüller der var mere inde i den slags. Hun har været en rigtig stor og uvurderlig hjælp. Og hun har nok brugt det meste af et par dage på det, for det var en hård nød at knække. Bedre blev det da ikke af at min server ikke kunne håndtere de nyere php-filer, som er en nødvendighed. Det havde Darrin Lythgoe, som har forfattet programmet også skrevet til mig. Men jeg havde læst et sted, at serveren kørte på php 7,3. Det er vel nok rigitgt, men altså bare ikke på den gamle server, hvor mine filer lå. Og samtidig var der jævnligt problemer med FTP-programmet, da jeg jævnligt blev “smidt” af. Så jeg måtte vælge at flytte mine filer over på et nyt webhotel, altså en anden host, som åbenbart kører noget mere moderne. Og her fik Hanne programmet op at køre med lidt venlig email-korrespondance med Darrin.
Ved en sådan overflytning og opdatering, kan der jo ske mange ting. Og en af tingene er at nogle fotos er smuttet ind på en forkert plads. Det er bl.andet en at de ting jeg skal ha´ kikket nærmere på. Der vil jo altid være en del tilpasning ved sådan en operation.
Men takket være Hanne, kører siden nu igen. Så må retttelserne komme hen ad vejen.

 

My Roots – with a new design

Now my page on My Roots has been updated to the latest version TNG, and has at the same time got a completely new design.
It held hard and I even ran mad at it as nothing would work. I usually myself can work a lot with html files and also something with php files. On the other hand, I’m not very good at a MySQL database which just manages the page.
But then I got in touch with another genealogist, Hanne B. Stegemüller who was more into that kind of thing. She has been a really great and invaluable help. And she probably spent most of a few days on it, because it was a tough nut to crack. And on topof that I found out that my server could not handle the newer php files, which is required. This had Darrin Lythgoe, who has authored the program also written to me. But I had read somewhere that the server was running on php 7.3. That’s probably right, but not on the old server where my files were. And at the same time, there were regular issues with the FTP program as I was regularly “thrown off”. So I had to choose to move my files to a new web host,  which is obviously running something more modern. And here Hanne got the program up and running with some friendly email-correspondence with Darrin.
With such a transfer and update, many things can happen. And one of the things is that some photos have slipped into the wrong place. Among other things, it is one of the things I should have taken a closer look at. There will always be some adaptation in such an operation.
But thanks to Hanne, the site is now running again. Then the corrections must come along the way.

Blåt blod ?

 

Blåt blod, nej det har jeg ikke. Jeg må “punktere” mig selv hver eneste dag og den eneste farve jeg ser her, er rød.

Nå, spøg til side. Men så langt jeg har kunnet spore mine aner tilbage, er der bestemt ikke nogen der har være adelig på nogen måde. Vi tilhører alle bondestanden, den såkaldte laveste arbejderklasse, som ingen rigtig regner for noget. Der er da ganske vist et par håndværkere imellem og også et par sognefogeder. Men alle i den lave ende. Skal der være noget af den slags, må det være før man begyndte at føre kirkebøger for os almindelige dødelige. Så jeg kan jo desværre ikke se, hvor min familie var før, og heller ikke tilbage i vikingetiden.

Men det sker da, selv i de “bedste” familer, at nogen gifter sig “udenfor deres stand”. Og således kan jeg jo ikke udelukke at nogle af mine aners andre efterkommere er kommet lidt “bedre af vejen”. Men direkte samkvem med de fine, har jeg aldrig haft og det vil sikkert aldrig ske. Jeg har da heller ingen ambitioner i den retning. Jeg har forlængst vænnet mig til at være en del af den laveste arbejderstand. Og det fik jeg da også bekræftet engang sidste forår i en mail fra statsministeriet. En ganske almindelig og dødelig kulie fra den laveste arbejderklasse, som ingen regner for noget.

Der har vel altid været stor forskel på folk. Og det vil der sikkert vedblive at være. Jeg er dog godt tilfreds med at man i min familie, så langt jeg kan se tilbage, altid har kunnet læse og skrive. På “Mine Rødder” er heller ikke nogen adelige skrevet ind. Anderledes ser det ud på Wikitree. Den database indeholder mange flere personer end min egen. Jeg selv står der også, og her kan man somme tider godt blive overrasket.

Men familier blander sig og verden bliver på den måde mindre og mindre. Hvis man ser på ægteskaber, søskende til sine aner og deres ægteskaber osv. så er mange af os alligevel én stor familie, omend man ikke kender hinanden privat. Måske findes der alligevel en form for en sammenhæng, selv om man ikke går og praler af det, og heller ikke tænker over det til daglig.

Tag nu vores monark, Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II af Danmark: 1940-

1. Margrethe II, datter af Ingrid Bernadotte 1910-2000

2. Ingid Bernadotte, datter af Margareta Sachsen-Coburg. 1882-1920

3. Margareta, datter af Arthur Sachsen-Coburg. 1850-1942

4. Arthur, søster til Helena Sachsen-Coburg. 1846-1923

5. Helena, hustru til Christian Schleswig.Holstein. 1831-1917

6. Christian, søn af Louise Danneskjold-Samsø. 1796-1867

7. Louise, datter af Johanna Kaas. 1776-1843

8. Johanna, søster til Kirsten Kaas. 1766-1842

9. Kirsten, hustru til Holger Stampe. 1754-1827

10. Holger, bror til Christiane Stampe. 1748-1818

11. Christiane, hustru til Christian von Westen. 1733-1808

12. Christian, søn af Karen Holmsted. 1712-1747

13. Karen, datter af Bernd Christensen 1680-1739 (og her begynder de rigtige traditionelle danske navne.

14. Bernd, søn af Karen Hansdatter Krag. 1644-1724

15. Karen, bror til Frantz Hansen Krag. 1656-1725

16. Frantz, søn af Niels Krag. 1700-1754

17. Niels, far til Frantz Rosenstjerne. 1733-1799

18. Frantz R. far til Erik Martinus Krag. 1779-1841

19. Erik, far til Sophus Krag. 1813-1898

20. Sophus, gift med Frederiche Rasmusdatter. 1815-1907

21. Frederiche, søster til Ane Margrethe Rasmusdatter 1805-1881 (min tip-tip-oldemor)

22. Ane Margrethe, mor til Sillia Nielsdatter 1832-1901 (min tip-oldemor)

23. Sillia, mor til Anders Johansen 1870-1955 (min oldefar)

24. Anders, far til Sofus Johansen 1897-1985 (min morfar)

25. Sofus, far til Emma Johansen 1929-1999 (min mor).

26. Mig selv. 1955-

Hvorom alting er. I løbet af 26 trin er der altså et fjernt sammenfald med adelige, om man nu kan lide det eller ej. Jeg er dog stadig kun én af de helt små og ubetydelige borgere her i landet og ikke den mindste smule kongelig. Føler mig heller ikke sådan.