Mine Rødder – nyt design

 

Mine Rødder – med nyt design

Så er min side på Mine Rødder blevet opdateret til nyeste version af TNG, og har samtidig fået et helt nyt design.
Det holdt hårdt og jeg løb selv sur i det, da intet ville fungere. Jeg plejer selv at kunne arbejde en del med html-filer og også noget med php-filer. Derimod er jeg ikke særlig god til en MySQL-database som ligesom styrer siden.
Men så fik jeg kontakt med en anden slægtforsker, Hanne B. Stegemüller der var mere inde i den slags. Hun har været en rigtig stor og uvurderlig hjælp. Og hun har nok brugt det meste af et par dage på det, for det var en hård nød at knække. Bedre blev det da ikke af at min server ikke kunne håndtere de nyere php-filer, som er en nødvendighed. Det havde Darrin Lythgoe, som har forfattet programmet også skrevet til mig. Men jeg havde læst et sted, at serveren kørte på php 7,3. Det er vel nok rigitgt, men altså bare ikke på den gamle server, hvor mine filer lå. Og samtidig var der jævnligt problemer med FTP-programmet, da jeg jævnligt blev “smidt” af. Så jeg måtte vælge at flytte mine filer over på et nyt webhotel, altså en anden host, som åbenbart kører noget mere moderne. Og her fik Hanne programmet op at køre med lidt venlig email-korrespondance med Darrin.
Ved en sådan overflytning og opdatering, kan der jo ske mange ting. Og en af tingene er at nogle fotos er smuttet ind på en forkert plads. Det er bl.andet en at de ting jeg skal ha´ kikket nærmere på. Der vil jo altid være en del tilpasning ved sådan en operation.
Men takket være Hanne, kører siden nu igen. Så må retttelserne komme hen ad vejen.

 

My Roots – with a new design

Now my page on My Roots has been updated to the latest version TNG, and has at the same time got a completely new design.
It held hard and I even ran mad at it as nothing would work. I usually myself can work a lot with html files and also something with php files. On the other hand, I’m not very good at a MySQL database which just manages the page.
But then I got in touch with another genealogist, Hanne B. Stegemüller who was more into that kind of thing. She has been a really great and invaluable help. And she probably spent most of a few days on it, because it was a tough nut to crack. And on topof that I found out that my server could not handle the newer php files, which is required. This had Darrin Lythgoe, who has authored the program also written to me. But I had read somewhere that the server was running on php 7.3. That’s probably right, but not on the old server where my files were. And at the same time, there were regular issues with the FTP program as I was regularly “thrown off”. So I had to choose to move my files to a new web host,  which is obviously running something more modern. And here Hanne got the program up and running with some friendly email-correspondence with Darrin.
With such a transfer and update, many things can happen. And one of the things is that some photos have slipped into the wrong place. Among other things, it is one of the things I should have taken a closer look at. There will always be some adaptation in such an operation.
But thanks to Hanne, the site is now running again. Then the corrections must come along the way.

1 thoughts on “Mine Rødder – nyt design

  1. Mange tak for den fine omtale og for linket!

    Jeg har nu på https://tng.stegemueller.dk til føjet denne passus:

    “Efterhånden har jeg mange års erfaring med at opsætte TNG, som denne side er lavet i. Jeg tilbyder at lave en side for dig, hvis du ikke selv tør give dig i kast med det, men alligevel gerne vil præsentere dine data på nettet. Det koster ikke noget. Den eneste forudsætning er, at du på forhånd har orden i data og billeder, for ellers er arbejdet for stort, og jeg gider ikke gøre orden i dine ting for nu at sige det lige ud. Du kan evt. kontakte mig her på forhånd.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *